webinar register page

Webinar banner
M-TALKS 01: “GIẢI TOÁN” NHÂN SỰ NGÀNH SẢN XUẤT
Trải qua đợt dịch phức tạp nhất từ trước tới nay, các công ty sản xuất phía Nam, đặc biệt là tại những tỉnh thành như: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… đang đứng trước “bài toán khó”: thiếu hụt nhân sự. Theo báo Tuổi Trẻ: “Giãn cách kéo dài khiến hàng loạt nhà máy đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng với khoảng 30 - 50% lao động. Tại TP.HCM, theo thống kê chưa đầy đủ, hàng chục ngàn lao động đã về quê và hơn 10.000 người khác đang nhiễm COVID-19 sẽ khiến các nhà máy gặp khó khăn khi quay lại sản xuất sau dịch.” Do đó, các doanh nghiệp cần có các giải pháp giữ chân người lao động, cũng như tìm kiếm, bổ sung nguồn nhân lực để nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Nov 12, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .