webinar register page

Webinar banner
BioMap Presentasjon
Aquatiq BioMap tilbyr matbransjen en komplett, web-basert løsning for overvåking av miljø, renhold, vann og produkt, både for mikrobiologiske og kjemiske parametere.

I dette webinaret vil du få et innblikk i et fantastisk verktøy for hvordan du kan god kontroll på overvåking og trending av alle dine analyseresultater. Både interne og eksterne analyser.

Sep 11, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Aquatiq Sense AS.