webinar register page

Aktuellt pris samt avkastning tom 2020-08-31
Better Globe Höstevent 2020
Vi vill hälsa dig välkommen som "trädägare" till Better Globes höstevent!

Under webbinariet kommer ni att få möta Better Globes Forestrys VD Jean-Paul Deprins. Han kommer att intervjuas på engelska av Helena Roth, som ni känner igen ifall ni även deltagit på årets maj-event.

Utöver det kommer ni även att få lyssna till Isabelle och Jakob Saternus som besökte Better Globes verksamhet sommaren 2019 tillsammans med Helena.
De kommer att berätta mer om verksamheten och den skillnad vi är med och skapar, med koppling till ekonomi och ekologi.
Isabelle och Jakob föreläste även på 2019 års fysiska höstevent.

Just nu händer det extra mycket i verksamheten både med utveckling kring den befintliga trädplanteringen och utvecklingen med Moringa-odling, tillsammans med partnerbönder i Uganda.
Moringa-träden ger en bladskörd redan första året och fortsätter därefter att ge 4 till 5 skördar med de hälsofrämjande bladen per år.
Detta kommer att ge både bönderna och Better Globe ett kontinuerligt kassaflöde under åren, vilket är bra för utvecklingen av bolaget, lokalsamhället samt oss sparare och investerare. Det gör vår investering ännu tryggare!

Oct 15, 2020 08:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jakob E Saternus.