webinar register page

Webinar banner
Digital Dragons Academy Online
W wakacje zapraszamy was na letnią edycję Digital Dragons Academy Online.

10.00 - Nika Darowska (11 bit studios), Magda Oracz (Roboto) - Jak napisać złe CV i nie dostać pracy
Podczas spotkania dowiecie się jak napisać złe CV na przeróżne sposoby, jak przygotować portfolio żeby rekruter zobaczył nie więcej niż pierwszą stronę oraz co zrobić żeby nie przejść rekrutacji.

11:00 Soheyl Mohammad (Black Amber) Advice how to start in the gaming industry
Soheyl Mohammad (Technical Animation Director @ Black Amber) will tell you about his experience and give useful tips. Lecture will be followed by QA session.


Rejestrując się na webinarium, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail
przez Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 25.372.000,00 zł, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295
w celu realizacji webinarium „Digital Dragons Academy Online"

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Aug 29, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sonia Wojciechowska.