webinar register page

קפלן פינת השלום: וובינר מהצד השמאלי של הפגנות השבת
ממקומו של האפרטהייד בהפגנות ועד עשרות אלפים מריעים לבוגי יעלון - מה שהתחיל כוויכוח ער במערכת "שיחה מקומית" התגבש לכדי וובינר משולש בניצוחו של אמיר רותם, העורך הראשי של מקומית.
אורלי נוי, שירין פלאח ומירון רפופורט ידברו על ההפגנות, על מי משתתף בהן ומי לא, האובססיה לדגלי פלסטין, וידונו על השאלה האם זהו רגע פוליטי מכונן או רק שחרור לחצים של מי שבצד הפוליטי המפסיד.

אורלי נוי - כותבת ועורכת - שיחה מקומית
שירין פלאח - כותבת במוסף גלריה - עיתון הארץ
מירון רפופורט - כותב ועורך - שיחה מקומית

Jan 25, 2023 08:30 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .