webinar register page

Webinar banner
Siri Webinar ISO 19650 oleh IDr Denis Chong Kuok Leong
1. Penjelasan ISO 19650
2. Memulakan projek dengan ISO 19650
3. Perlantikan dan Aliran Kerja Mobilisasi ISO 19650
4. Mobilisasi + Kolaborasi Penghasilan Maklumat
5. Kolaborasi Maklumat Pengeluaran dan Maklumat Penghantaran
6. Penutupan Projek ISO 19650

Daftar sekali dan kami akan menghantar setiap rakaman sekiranya anda tidak dapat menyertainya.
Jul 14, 2021 07:00 PM
Sep 15, 2021 07:00 PM
Time shows in
* Required information
Loading