webinar register page

Webinar banner
Co dalej ze spółką komandytową? - bezpłatny webinar
W związku ze zmianami w prawie podatkowym, jakie weszły w życie z początkiem 2021 roku, wielu przedsiębiorców stanęło przed dylematem: „Co dalej ze spółką komandytową?”.

Jeżeli dalsze prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej straciło dla przedsiębiorcy sens, warto zastanowić się jakie kroki podjąć.

Omówimy między innymi:

- rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji;
- przebieg postępowania likwidacyjnego;
- połączenie spółek;
- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!

Apr 14, 2021 01:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Video SMW Legal.