webinar register page

Webinar banner
WorkupAgri Agritech Online Meetup #1
WorkupAgri Agritech Online Meetup, Program için farkındalığı artırmak ve Türkiye’deki AgriTech girişimcileri, uzmanları ve şirketlerinden oluşan güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan çevrimiçi bir etkinliktir.

--------------------------------------------------

WorkupAgri Meetup #1 is an online event aimed at raising awareness for the WorkupAgri program and creating a strong ecosystem of AgriTech entrepreneurs, experts and companies in Turkey.

Aug 31, 2021 03:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hackquarters.