webinar register page

Webinar banner
ÅpenDialog: Demokrati og medbestemmelse
*** GRATIS WEBINAR ***

Vi lever i et fritt og godt land med et velfungerende representativt demokrati. Men er det bra nok for fremtiden?

Vi har invitert en doktorgradsstipendiat som forsker på demokratisk innovasjon, en fylkespolitiker som våger å snakke der andre tier, en parti-gründer som mener tiden har kommet for systemskifte i norsk politikk, en filosof og en sosiolog. Torsdag 11. februar blir det ÅpenDialog om demokrati og medbestemmelse, og vi spør: Hvem skal bestemme, for hvem?

Mange steder i verden pågår det forskning og eksperimenter på det som kalles demokratisk innovasjon. Land som Danmark, England, Canada, USA, Irland m.fl. har allerede mer erfaring enn oss i deliberative prosesser. Hva kan vi lære av dem, og hva har vi selv erfart så langt? Vi tar dialogen!

Dette er den tredje av fire deler i en dialog-serie om demokratiet. Bli med på dette gratis webinaret og delta med kommentarer, spørsmål og innspill via chatt-funksjonen.

Les om ÅpenDialog her: https://dialogipraksis.no/apendialog/

Feb 11, 2021 06:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dialog i Praksis (Geir & Liv).