webinar register page

eIDAS W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
Celem webinarium jest omówienie możliwości wprowadzenia rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem eIDAS w bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań zarówno w obszarze prawnym, jak i biznesowym.
Agenda:
• Wprowadzenie: Podejście do paperless w bankowości spółdzielczej – specyfika sektora, uwarunkowania systemowe, trendy
• Rozporządzenie eiDAS a inne regulacje prawne w sektorze bankowym
• Identyfikacja elektroniczna w eIDAS
• Rodzaje podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych oraz ich zastosowanie
• Weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego
• Konserwacja podpisu elektronicznego
• Wdrożenie eIDAS – aspekty organizacyjne i prawne
• Rozwiązania sektorowe. Bankowa identyfikacja elektroniczna. „Podpis bankowy”
• Zapewnienie zgodności z wymaganiami nadzorczymi
• Q & A
Uczestnicy webinarium otrzymają ponadto opracowanie (w postaci dokumentu PDF) zawierającego omówienie podstawowych zagadnień omawianych w ramach webinarium.
___
RODO. Administratorem danych osobowych jest Maruta Wachta Sp. j. 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62. Dane przetwarzane będą w celu identyfikacji uczestników, kontaktu z nimi i obsługi udziału w webinarium. Dane przetwarzane będą też w celach związanych z badaniem satysfakcji z udziału w wydarzeniu, oraz w celach statystycznych. Dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terytorium EOG przez operatora usługi Zoom Video Communication Inc., w oparciu o standardowe klauzule umowne lub – w odniesieniu do terytorium Stanów Zjednoczonych – w ramach programu Privacy Shield. Webinarium może być nagrywane i udostępniane uczestnikom webinarium. Więcej informacji znajduje się w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych (https://maruta.pl/pdf/RODO_informacje.pdf). Email - rodo@maruta.pl.

Jul 23, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kancelaria Maruta Wachta.