webinar register page

Webinar banner
BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH - PHẦN 1: PHÁC HOẠ CHÂN DUNG VÀ CHỨC NĂNG KỸ THUẬT CỦA BAO BÌ
Chuỗi hội thảo trực tuyến “BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH” được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) và Học viện PrintMedia Việt Nam (PRIMA - www.prima.vn), sẽ được các nhà sản xuất bao bì, các chuyên gia của ngành trao đổi về tiềm năng của ngành Bao bì, những cơ hội, sự thách thức của Bao bì và cùng nhau giải đáp các thông tin sau:
- Tại sao bao bì lại cần thiết?
- Mục đích sử dụng bao bì là gì?
- Và bao bì đã được phát triển như thế nào từ những ngày đầu xuất hiện cho đến nay?

Jun 3, 2022 09:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .