webinar register page

Webinar banner
Bezpieczna i bezawaryjna infrastruktura sieciowa w zakładzie produkcyjnym
• Czy infrastruktura sieciowa w moim zakładzie produkcyjnym ma wystarczającą wydajność?
• Czy zapewnia niezakłóconą komunikację pomiędzy urządzeniami i maszynami?
• Czy jest odpowiednio zabezpieczona przed niepożądanym dostępem?
• Jak zapewnić integralność danych oraz możliwość ich szybkiego odtworzenia w przypadku awarii?

Bazując na wieloletnim i globalnym doświadczeniu firm Rockwell Automation oraz Cisco, przygotowaliśmy webinarium, na którym omówimy zagadnienia związane z cyfryzacją procesu produkcji.

Przewidywany czas trwania: 60 min.

Aug 27, 2020 01:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: RAControls Webinar.