webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Als kinderen anders leren; problemen en oplossingen
Tijdens dit webinar wordt uitgelegd hoe en waarom de Kernvisie methode kinderen kan helpen die leerproblemen en de daarmee samenhangende sociaal-emotionele problemen ervaren. De problemen waar kinderen tegenaan lopen worden benoemd, maar vooral ook de praktische oplossingen.

Deze avond is interessant voor ouders, (jeugd)zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en kindercoaches.

Jan 12, 2022 07:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wim Bouman.