webinar register page

Webinar banner
Webinar: Que tenir en compte en la represa de l'activitat aquest estiu
Programa

-Balanç de Sant Joan i etapa de represa
-Com afrontar l'estiu: recomanacions, marc normatiu i eines que disposeu

Jun 25, 2020 05:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hostaleria Lleida.