webinar register page

Webinar banner
Garret FitzGerald and Irish Education since 1800
The Chancellor, Dr Maurice Manning and Professor Philip Nolan, President Maynooth University invite you to the Dr Garret FitzGerald Memorial Lecture
By Professor John FitzGerald Response from Professor Áine Hyland
Hosted by Maynooth University Social Sciences Institute (MUSSI)

Ba mhór ag Seansailéir na hOllscoile, an Dr Muiris Ó Mainnín agus ag an Ollamh Philip Nolan, Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad tú a bheith páirteach i Léacht Cuimhnitheach an Dr Gearóid Mac Gearailt
ón Ollamh John FitzGerald Freagra ón Ollamh Áine Hyland Déardaoin 28 Eanáir 2021 ag 4.30 i.n. Curtha i láthair leis an Institiúid Eolaíocht

Jan 28, 2021 04:30 PM in Dublin

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NUI events.