webinar register page

Webinar banner
Summitul Administratorilor de Fonduri din Romania
Asociația Administratorilor de Fonduri din România, AAF organizează a doua ediție a SUMMIT-ului ADMINISTRATORILOR DE FONDURI, în 23 și 24 septembrie 2020, între orele 10.30-13.30, în mediul online. A doua ediție a Summit-ului AAF reunește companii de top din industria de asset management precum și instituții, autorități și organizații reprezentative la nivel local și internațional: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, CFA România, CFA Institute, Asociația Administratorilor de Fonduri din Europa (EFAMA), ARIR. Evenimentul va fi organizat în mediul online iar participarea la Summit este cu acces liber.

The Fund Managers Association in Romania (AAF) has the great pleasure to invite you to the second edition of the FUND MANAGERS SUMMIT, which will take place on September 23 and 24, 2020, between 10.30-13.30, online. The second edition of the AAF Summit brings together top companies in the asset management industry as well as institutions, authorities and representative organizations at local and international level: Financial Supervisory Authority (ASF), Bucharest Stock Exchange, CFA Romania, CFA Institute, The European Fund and Asset Management Association (EFAMA), ARIR.
The event will be organized online and participation in the Summit is free.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: office@aaf.ro.