webinar register page

Webinar banner
BIM Up Vietnam - Digital Construction Transformation Conference
<English below>
Cơ hội nào cho Việt Nam trong việc chuyển đổi số trong ngành xây dựng?
Làm thế nào để tăng năng suất và ứng dụng thực tiễn công nghệ BIM?

Glodon và những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành cùng nhau chia sẻ những khám phá, mang đến những giải pháp áp dụng thành công trong thực tiễn và các chiến lược hiệu quả nhất để cho phép các công ty xây dựng thực thi từng bước tiến tới số hóa. Thông qua các bài thuyết trình, bạn sẽ được nghe ý kiến ​​đa phương từ Bộ chủ quản, Doanh nghiệp, Giáo dục và các sáng kiến ​​BIM có chất lượng trong ngành xây dựng Việt Nam.

Với quy trình áp dụng BIM như hiện nay, khi mô hình dự án xây dựng giờ đây đã được tích hợp với yếu tố thời gian "time" (4D) và tiến tới yếu tố chi phí "cost" (5D), thật khó để phủ nhận 5D BIM có thể là một yếu tố mấu chốt thay đổi toàn bộ quy trình xây dựng bởi tính linh hoạt được tăng lên, cải thiện đáng kể quá trình làm việc hiệu quả dẫn tới việc ra quyết định của công ty trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khám phá tiềm năng BIM của bạn, đăng ký ngay hôm nay và xây dựng động lực cho ngày mai.

Decoding the challenges of digital transformation in VN construction. How to increase productivity and competency in using 5D BIM technology, Glodon will bring together the most influential minds industry leaders to explore successful industry practices, and the most effective strategies to enable the construction players take the next step and move forward towards digitalization.

Looking at the BIM adoption journey, when the 3D design of a building project is integrated with “time factor” (4D) and “cost factor” (5D), 5D BIM can be a game-changer, it adds much more flexibility to their work and improves considerably their decision-making process.

Discover your BIM potential, register today and make an impact for tomorrow.

Sep 24, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: VN Cubicost.