webinar register page

Webinar banner
แนวโน้มการโจมตีแบบ DDoS และโซลูชันการป้องกันจาก NSFOCUS
NS FOCUS ร่วมกับ Nextwave (Thailand) ขอเชิญ ขอเชิญเหล่า CISO, IT Security Manager, Security Engineer และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้าน IT Security ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar

อัพเดทการโจมตีแบบ DDoS และวิธีป้องกัน!!
การโจมตีแบบ DDoS ในปัจจุบัน แฮกเกอร์ได้พัฒนารูปแบบการโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความถี่มากขึ้น ปริมาณสูงขึ้น และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบ ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชันสำหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจและ Network Infrastructure


ในหัวข้อ “วิธีการป้องกัน การโจมตีแบบ DDoS ด้วย NS FOCUS ” เพื่อทำความรู้จัก กับ DDoS และวิธีที่ NS FOCUS ซึ่งจะช่วยปกป้องการโจมตีทางไซเบอร์ดังนี้ ในวันที่ 24 ก.พ. 2564 โดยมีรายละเอียด กำหนดการดังนี้


สำหรับผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรก และเข้าร่วมสัมมนา
- รับบัตร Starbucks 200 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามหลัง Webinar 40 ท่านแรกรับสายชาร์จ USB/USBC จาก NS FOCUS

Mar 24, 2021 10:30 AM in Bangkok

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nextwave (Thailand).