webinar register page

Webinar banner
Freshdesk - Monday.com integraatio
Asiakaspalveluun tulee paljon kyselyitä, jotka kuuluvat muun organisaation hoidettavaksi. Tyypillisesti näitä kyselyitä välitetään sähköpostilla eteenpäin, jolloin tehtävät helposti hukkuvat.

Yhdistämällä Monday.com tehtävienhallinta Freshdeskiin, voi asiakaspalvelu luoda tehtäviä muun organisaation käsiteltäväksi ja seurata niiden edistymistä. Ei enää unohtuneita tehtäviä!

Webinaarissa käydään tarkemmin läpi integraation toimintaa ja näytetään muutama käyttötapausesimerkki.

Sep 1, 2020 09:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Novellus Pilvipalvelut.