webinar register page

Webinar banner
Arquitectura i Arts | Gabriela Nirino | casi de la nada
anfitriona Gisella Zambrano de Chávez

--------------------------------------------------------------
horario
--------------------------------------------------------------
18:30 PST/EUA PST/CA
19:30 MX CR
20:30 EC CO PE
22:30 AR UY BR

La sesión se abre 30 minutos antes de la hora del programa. Para su comodidad y superar cualquier dificultad que pueda tener al ingresar, es nuestra recomendación ingresar al menos 15 minutos antes de la hora de inicio.

La sessió s'obre 30 minuts abans. Per a la seva comoditat, i superar qualsevol dificultat en ingressar, recomanem entrar a la sessió almenys 15 minuts abans de l'hora d'inici.

ASISTENCIA

Assistència per ESPECTADORS (a espectadores)
https://youtu.be/s57mtLG9ibY

Assistència per PANELISTES (a panelistas)
https://youtu.be/4552dZpc-Oo

Nov 18, 2022 08:30 PM in America/Guayaquil

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: media team | iRTVCG |internet Radio/TV Casal Guayaquil.