webinar register page

Webinar banner
Công nghệ tiên tiến và nhà máy thông minh cho công nghiêp 4.0
Webinar có sự tham dự của đại diện Mitutoyo Vietnam Co., Ltd.

1. Giới thiệu máy đo 3 chiều thế hệ mới CRYSTA APEX V SERIES
2. Dòng sản phẩm mới, đo biên dạng và độ nhám FORMTRACER AVANT
3. Máy phóng hình thế hệ mới PROFILE PROJECTOR PJ-PLUS
4. Thiết bị kết nối và phần mềm tổng hợp dữ liệu đo U-WAVE & MEASURELINK

Oct 24, 2020 10:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: METALEX Vietnam.