webinar register page

Altium Designer - Nástroje pro návrhy high-speed DPS
Na webináři Vám ukážeme, co Altium Designer nabízí pro práci na high-speed návrzích DPS na vícevrstvých DPS ohledně nastavení impedancí spojů a vyrovnávání jejich délek. Podíváme se na dostupná návrhová pravidla, nastavení skladby desky i jednotlivé nástroje, které tato nastavení používají, včetně jejich nových možností.
Díky tomu byste po shlédnutí webináře měli mít aktuální přehled o hlavních možnostech Altium Designeru v této oblasti.

Program:
- nastavení skladby DPS a výpočtů impedancí
- nastavení pravidel pro vyrovnávání délek spojů a diferenciálních párů
- routování impedančně přizpůsobených spojů a diferenciálních párů
- nástroje pro vyrovnávání délek

Mar 25, 2021 09:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Retry s.r.o Petr Tošovský.