webinar register page

Webinar banner
Jak chránit své know-how
Pro každou firmu nebo organizaci jsou důležitá rozdílná informační aktiva, čemuž by měl odpovídat i stupeň jejich ochrany. Pro státní organizace jsou to nejcennější osobní údaje, pro nemocnice informace o pacientech a pro softwarovou firmu zdrojové kódy.

Právě na ochranu aktiv a know-how se zaměříme v našem příštím webináři. Dozvíte se:
- jak si určit a ohodnotit svá aktiva a jakým způsobem je prioritizovat,
- jaké jsou nejčastější vektory úniku dat,
- v čem a jak pomůže GREYCORTEX Mendel při ochraně důležitých dat.

Neváhejte pozvat své partnery a zákazníky. Webinář je vhodný pro bezpečnostní a IT specialisty ze softwarových i specializovaných výrobních firem, pro které jsou data to nejcennější, co mají.

Sep 22, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

* Required information
Loading