webinar register page

Webinar banner
BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH - PHẦN 3: THẾ NÀO LÀ MỘT BAO BÌ MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ SÁNG TẠO TRONG BAO BÌ, NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU
Hội thảo trực tuyến về chủ đề “Bao bì xanh vì trái đất xanh - Phần 3: Thế nào là một bao bì mang lại hiệu quả kinh tế cao và sáng tạo trong bao bì, những góc nhìn đa chiều” sẽ có sự góp mặt của các chuyên gia, các doanh nhân và nhân sự cao cấp từ các công ty bao bì và nhà sản xuất bao bì cũng như các đại diện của Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam để cùng nhau trao đổi về chủ đề này.

Jul 1, 2022 09:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .