webinar register page

Webinar banner
2 podejścia biznesowe w produkcji: produkcja na zamówienie (Make-to-order) vs. produkcja seryjna (Make-to-stock)
Podczas webinarium porównamy model produkcji na zamówienie z modelem produkcji seryjnej oraz omówimy w jaki sposób rozwiązania automatyzacji mogą pomóc firmom produkcyjnym poprawić ogólną wydajność.

Produkcję można sklasyfikować na wiele sposobów. Na przykład, klasyfikacji można dokonać w zależności od technologii lub długości cyklu produkcji. Produkcja na zamówienie i produkcja seryjna to klasyfikacja pod względem modelu biznesowego firm produkcyjnych; obecnie niektóre firmy łączą oba wyżej wymienione modele jednak firmy, które stosują model produkcji na zamówienie wykazują lepsze wyniki finansowe na niezalżnie od rynku.

Porozmawiamy o wyzwaniach, z którymi często borykają się firmy produkcyjne, takimi jak określanie punktów wzrostu produkcji, obniżanie kosztów i optymalizacja zasobów, a także przeanalizujemy, jak radzić sobie z tymi problemami i jak odblokować potencjał wzrostu.

Porządek spotkania

12:00 - 12:15 Wprowadzenie
12:15 - 13:00 Wyzwania z jakimi mierzą się firmy produkcyjne; Możliwe rozwiązania - Scenariusze pokazowe modeli produkcyjnych: produkcja na zamówienie, produkcja seryjna
13:00 - 13:30 Sesja pytań i odpowiedzi

PRELEGENCI

Marcin Fall - Dyrektor Krajowy 1Ci , Polska
Roman Gnatishen - Axioma Dr IT (Partner 1Ci), Dyrektor Naczelny

Oct 20, 2021 12:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: 1Ci.