webinar register page

Do nitra NVIDIA A100 a NVIDIA DGX A100
Nových technologií představených v NVIDIA Ampere architektuře (akcelerátor NVIDIA A100 a systém NVIDIA DGX A100) je tolik, že si zaslouží podrobnější technické představení:
o hardwarová architektura NVIDIA A100
o detailní popis nových Tensor jader, FP64, FP32, TF32, BF16, FP16, ....
o akcelerace pomocí Fine-Grained Structured Sparsity
o popis systému NVIDIA DGX A100
o porovnání s předchozí generací NVIDIA karet
o novinky v NVIDIA softwaru -- CUDA, knihovny

Jun 9, 2020 03:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading