webinar register page

Webinar banner
Digital Dragons Academy Online
W wakacje zapraszamy was na letnią edycję Digital Dragons Academy Online. 25 lipca planujemy zajęcia z zakresu prawa w grach branży gier.

10.00 Kamila Dulska-Maksara: Regulowanie relacji z podwykonawcami, pracownikami i wydawcami w zakresie praw autorskich.

Prawa autorskie w Polskim systemie prawnym, czyli kiedy, jak i po co regulować kwestie praw autorskich w codziennej działalności twórców gier i czego się wystrzegać. Postaram się udowodnić, że czasem "papierologia" chroni nas i nasze interesy

11.00 Michał Pękała: Oferta vs. Umowa a oczekiwania vs. rzeczywistość.

Oferta współpracy to pierwszy krok. Jak nie stracić głowy i nie podpisać złej umowy z potencjalnym inwestorem lub wydawcą. O czym pamiętać, żeby nowa świetna znajomość nie przerodziła się w gorzkie rozczarowanie i poczucie wykorzystania przez partnera biznesowego.

Rejestrując się na webinarium, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail
przez Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 25.372.000,00 zł, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295
w celu realizacji webinarium „Digital Dragons Academy Online"

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Jul 25, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sonia Wojciechowska.