webinar register page

Webinar banner
Sähköautojen latauspisteiden vaatimukset asennuksissa ja sähkökeskuksissa
Tule kuulemaan, miten nopeasti lisääntyvät sähköajoneuvojen latauspisteet on syytä huomioida sähhköasennuksissa ja -keskuksissa. Webinaarin sisältöön kuuluvat SFS 6000 vaatimukset ja SESKOn lataussuositus. Puhujana Sähköinfon tekninen asiantuntija Esa Tiainen.

Standardissa SFS 6000-7-722 annetaan erityisvaatimuksia sähköajoneuvojen lataamiseen tarkoitetuille asennuksille. Suosituksessa esitetään täydentäviä ohjeita sähköajoneuvojen lataukseen käytettäville uusille asennuksille ja olemassa olevien asennusten laajentamiselle sekä muuttamiselle sellaisiksi, että niistä voidaan sähköajoneuvoja ladata turvallisesti.

E Avenue Oy on johtava suomalainen sähkökeskusten valmistaja, jonka keskukset täyttävät uusien käyttökohteiden asettamat tekniset vaatimukset ja keskukset on helppo sijoittaa ja asentaa niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.

Sähköinfon ja E Avenue Oy:n järjestämässä tunnin mittaisessa webinaarissa saat kattavan tietopaketin aiheesta.

Jun 10, 2021 02:00 PM in Helsinki

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Heini Holappa.