webinar register page

Webinar banner
Bli en förändringssmart chef
Idag är det vanligt att vi har stora omfattande förändringar som pågår samtidigt som vi ska driva förändrings- och förbättringsarbeten i våra egna team, på våra avdelningar eller enheter. Det blir allt viktigare att ha motiverade medarbetare som är snabba att ställa om och samtidigt mår bra på arbetet. Så vad kan du som chef göra för att leda dina medarbetare genom förändring på bästa sätt?

Sep 13, 2022 08:30 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading