webinar register page

Webinar banner
Tối ưu trang sản phẩm và Chiến lược Quảng bá sản phẩm mới trên Amazon
Giúp seller tư kiểm tra và tối ưu hóa trang sản phẩm, sẵn sàng cho chiến dịch quảng bá đầu tiên. Seller sẽ biết cách xây dựng chiến lược, tạo quảng cáo và coupon cho ngày ra mắt sản phẩm.

15:00 - 15:20: Checklist tạo trang sản phẩm tốt
15:20 - 15:30: Tạo Coupon
15:30 - 16:15: Chiến lược quảng cáo sản phẩm mới
16:15 - 16:30: Q&A
Please choose only one webinar to attend.
Time shows in
* Required information
Loading