webinar register page

Webinar banner
Brandforsk resultatseminarium - Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden
Webinariet genomförs på svenska och är kostnadsfritt.

Projektpresentationen är ca 60 minuter lång och följs av tid för frågor och diskussion med forskarna.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Brandforsk.