webinar register page

Webinar banner
Webinar | Diversificatie in de landbouw
Landbouwers zijn tegenwoordig steeds vaker op zoek naar de mogelijkheden van diversificatie op hun landbouwbedrijf. Daarnaast zijn nieuwe en innovatieve landbouwvormen in opmars, denk maar aan stadslandbouw, boslandbouw, kringlooplandbouw, vertical farming, rooftop farming, CSA boerderij, ... Vaak zijn het net niet-landbouwers die interesse hebben om dergelijke exploitaties op te starten. In deze gevallen is het dan ook niet altijd meer duidelijk wat hobbylandbouw of professionele landbouw is, wat gevolgen heeft bij de toepassing van wetgeving, en zeker wat betreft ruimtelijke ordening en de mogelijkheden voor deze landbouwvormen in het landelijk of stedelijk gebied.

Tijdens het webinar op 15 september worden de verschillende mogelijkheden van diversificatie op een landbouwbedrijf toegelicht. Zowel wat wettelijk kan, als de wettelijke mogelijkheden naar het opstarten van een ‘nieuwe’ landbouwvorm. Tot slot kan je inspiratie opdoen van mogelijkheden van landbouwverbreding en diversificatie.

Sep 15, 2022 01:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .