webinar register page

Webinar banner
לא שיחקו איתי היום - קשיים בשדה החברתי
זום חד פעמי בשידור חי: איך מכינים את הילדים לתפקוד מיטבי בחברת בני גילם? מתי אנחנו מתערבים יותר מדי? ומתי פחות מדי?
איך מאפשרים לילדים לשתף אותנו בקשיים? איך לתת עצות, אם בכלל? איך להקשיב, לעודד, לחזק תכונות נדרשות, לטפח את הדימוי העצמי החברתי, ומה עושים כדי לאזן תכונות של גמישות ונוקשות, ריצוי ושתלטנות? לא פחות חשוב: איך לזהות את נקודות החולשה האישיות שלנו שצובעות את הסיטואציה בצבעים אחרים לגמרי ולא תמיד רלבנטיים.

*הוובינר מתאים להורים לילדים עד גיל 10
**כל רכישה מזכה בגישה להקלטת הזום לתקופה של 90 יום
***התשלום דולרי באמצעות פייפאל (דרישת המערכת של זום) - ניתן לרכוש גם בכרטיס אשראי ללא חשבון פייפאל (אופציית "שלם כאורח")

Mar 18, 2023 09:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .