webinar register page

Webinar banner
Jak dobrze skonstruować umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem? - bezpłatny webinar
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na webinar dotyczący konstrukcji umowy o zakazie konkurencji zawieranej z pracownikiem.

Tajemnica przedsiębiorstwa w czasach wolnego rynku oraz konkurencji panującej między przedsiębiorcami w wielu branżach jest szczególnie istotną częścią wchodzącą w skład całości danej działalności gospodarczej. W związku z tym, warto odpowiednio wcześnie zorientować się, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć ją przed ujawnieniem osobom niepożądanym.

Dzięki udziałowi w webinarze zdobędziecie kompleksową wiedzę, która pomoże Wam zwrócić uwagę na potrzebne i zabezpieczające interesy postanowienia dotyczące zakazu konkurencji dla pracownika.

Omówimy między innymi:

- zakaz konkurencji w świetle przepisów Kodeksu pracy;
- elementy obligatoryjne umowy o zakazie konkurencji;
- różnice między zakazem konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu;
- przykładowe klauzule umowne zabezpieczające obie strony.

Serdecznie zapraszamy!

Mar 31, 2021 01:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Video SMW Legal.