webinar register page

Webinar banner
43. CISEx Friday - Remote rad
Na panelu će gostovati:
• Davor Čengija, CROZ - agile coach, leadership, procesi (moderator)
• Ivana Mandušić Hrupački, A1 Hrvatska - agile leadership coach
• Gorjan Agačević, Amodo - CPO

Neke od tema koje ćemo pokriti su:

Organizacija procesa rada u timu
• SW dev proces - komunikacija i kolaboracija izvan kolokacije timova, izvan fizičkog whiteboarda i bliskog kontakta
• Radno vrijeme i uvjeti rada
• Usklađivanje privatnog i poslovnog života
• Management remote timova
• Praćenje produktivnosti

Timski duh i kultura
• Izgradnja timskog duha i dugotrajno ostvarenje timske kohezije. Okupljanja svih članova u nekom ritmu?
• Komunikacija vizije i alignment svih timova/pojedinaca u firmi
• Onboarding proces novih članova tima
• Detekcija nezadovoljnih članova tima i opasnosti odlaska iz firme

Jun 26, 2020 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CISEx.