webinar register page

Verzování v Altium Designeru - SVN, GIT a revize
Během vývoje DPS vznikají její verze/revize, které nám pomáhají spolupracovat na projektu, sledovat změny v čase, a i jednoznačně určit ty správné podklady pro výrobu. Pokud dojde k omylu ve verzích, tak se může jednat o nepříjemný a drahý problém.

Přístupů, jak řídit verzování je v Altium Designeru několik, od ručního přístupu, přes verzovací systémy SVN a GIT až po revize v Altium 365. Každý přístup má svůj zamýšlený účel a výhody, proč jej použít.

V našem webináři je prodiskutujeme a předvedeme.

Aug 11, 2022 09:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading