webinar register page

Použití xSignálů pro high-speed návrhy
Funkce xSignal slouží pro volnější definování úseku spoje nebo sloučení více spojů do jednoho celku. Na takto vytvořenou entitu pak lze navázat návrhová pravidla, která se postarají o dodržení požadovaných parametrů.
xSignály jsou proto nejčastěji používány v tzv. high-speed návrzích, kde je potřeba zajistit vyrovnané zpoždění signálů mezi sebou, což nám právě v těchto situacích mohou komplikovat sériově vložené součástky (oddělovací kondenzátory, sériová terminace).
Webinář ukazuje, jak xSignály vytvořit, jak s nimi pracovat v návrhových pravidlech a jaké mají vliv na routování projektu a DRC.

May 26, 2022 09:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .