webinar register page

ואולי צריך להפסיק כל דבר אחר ולעסוק רק באקלים?
האסון כבר כאן. דו"ח פאנל המומחים הבין-ממשלתי שפורסם לאחרונה לא מותיר ספק לגבי הקונצנזוס המדעי: בני האדם אחראים למשבר האקלים, התחממות גלובלית של מעלה וחצי כבר לא ניתנת לעצירה, ההשלכות של משבר האקלים כבר מכות בנו, הולך להיות הרבה יותר גרוע להרבה יותר אנשים, ונשאר רק חלון הזדמנויות קטן למנוע קטסטרופה מוחלטת.

מול סכנה ברורה ומיידית כזו לכלל האנושות חייבים לשאול: מה תפקידה של ישראל? איך צריך להיערך לאסונות שבדרך ואיך מדינה קטנה כמו ישראל יכולה לתרום לצמצום הנזק? והאם בעצם כל שאר המאבקים שלנו – לצדק חברתי, לסיום הכיבוש, נגד הפטריארכיה וכן הלאה – בעצם מיותרים כרגע?

לקראת יום כיפור שיחה מקומית תקיים וובינר על השאלות האלה. נדבר עם שתי פעילות תנועת "מנאח וואחד - אקלים אחד", יערה פרץ ומונא שאהין, בשיחה בהנחייתו של חגי מטר.

Sep 13, 2021 07:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חגי מטר, שיחה מקומית.