webinar register page

Webinar banner
Stikstofproblematiek
Het lijkt misschien al eeuwen geleden, maar voor de coronacrisis was Nederland in de ban van het stikstofvraagstuk. Een teveel aan stikstofoxiden en ammoniak zorgde voor schade aan de natuur, maar het bleek erg lastig om deze uitstoot te verminderen zonder dat daar protest uit voortkwam.

Het Project Monitoring en onderzoek Stikstof van het RIVM meet de hoeveelheid ‘stikstof’ in Nederland. Die informatie gebruikt de regering om hun beleid vorm te geven. Welke cijfers uit de metingen komen, maar zeker ook hoe deze in beeld worden gebracht en worden uitgelegd hebben dus een directe invloed op ons leven.

Dr. Ir. Addo van Pul, senior wetenschappelijk medewerker aan het RIVM, is van dichtbij betrokken bij dit project. We hebben hem bereid gevonden om zijn kennis op woensdag 10 juni om 15.00 uur met jou te delen in een webinar. Na afloop kun je vragen stellen aan Addo.

Mocht inschrijving via Zoom vol zitten, dan kunt u alsnog deelnemen via YouTube via het KNCV-kanaal: https://www.youtube.com/user/TheKncv. Ook hier kunt u uw vragen stellen aan de spreker.

Jun 10, 2020 03:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Frank Sekeris.