webinar register page

Webinar banner
VEGOFORUM: Veg in the world religions / Vego i världsreligionerna
Se beskrivning på svenska nedan.

How is veganism and sustainability discussed in the world religions? During this webinar, we will hear from five speakers representing different religions, who are also vegans/vegetarians and interested in sustainability issues. The speakers will speak from their own perspectives, as well as more generally on how the issues of veganism/vegetarianism and sustainability fit into their religions.

The invited speakers are: Dr. Philip J Sampson, Fellow at The Oxford Centre for Animal Ethics and Consultant Editor for the Journal of Animal Ethics (Christianity), Zehra Abbas, Producer at Halalified (Islam), Marie Mandakini Spennare, Vice president of Hindu Forum of Europe (Hinduism), Śraddhāpa, Triratna Buddhist Community and Oslo Buddhistsenter (Buddhism) and Paula Grossman, The Jewish Congregation of Stockholm (Judaism).

Full program:
https://vegoforum.se/vegoforum-2021-vego-i-varldsreligionerna/

- - -

Hur diskuteras veganism och hållbarhet i världsreligionerna? Under detta webbinarium kommer vi att höra från fem talare som representerar olika religioner och också är veganer/vegetarianer och intresserade av hållbarhetsfrågor. Talarna kommer att tala utifrån sina egna perspektiv, liksom mer allmänt om hur frågor om veganism/vegetarianism och hållbarhet passar in i deras religioner.

De inbjudna talarna är: Dr. Philip J Sampson, forskarassistent vid The Oxford centre for animal ethics och konsulterande redaktör för the Journal of animal ethics (kristendom), Zehra Abbas, producent på Halalified (Islam), Marie Mandakini Spennare, vice ordförande i Hindu Forum of Europe (Hinduism), Śraddhāpa, Triratna Buddhist Community och Oslo Buddhistsenter (Buddhism) samt Paula Grossman, judiska församlingen i Stockholm (judendom).

Fullständigt program:
https://vegoforum.se/vegoforum-2021-vego-i-varldsreligionerna/

Nov 13, 2021 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svensk mat- och miljöinformation.