webinar register page

Webinar banner
Day2Day Leadership lunchträff online
Kan pandemin locka fram ett bättre ledarskap?

Några av ledartränarna från Day2Day Leadership samtalar om pandemins effekter på ledarskapet. Vi pratar om utmaningar, svårigheter men frågar oss också om det kan vara så att pandemin lockar fram ett bättre ledarskap?

Panelsamtal där du har möjlighet att kommentera och ställa frågor.

May 7, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Annette Runsteen.