webinar register page

Webinar banner
Jak wykorzystać analizę finansową w firmie? Webinar
Poznaj narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorstwa.

W ramach systemu eanaliza.pl, na podstawie analizy demonstracyjnej zaprezentowany zostanie zakres funkcjonalny systemu w kontekście analizy finansów przedsiębiorstw.

Przedstawione zostaną różne aspekty analizy, począwszy od analizy danych wejściowych pod kątem dynamiki i struktury procentowej, przez standing finansowy oraz pięć grup wskaźników finansowych, a kończąc na najbardziej zaawansowanych modelach analitycznych.

Zaprezentowane zostaną możliwości pracy z systemem pod względem wizualizacji danych, ich eksportu i udostępniania zainteresowanym stronom.

Feb 9, 2023 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .