webinar register page

Webinar banner
Biedt Wallonië meer kansen aan de melkveehouder?
Het huidige N-Kader zorgt bij veel bedrijven voor beperktere ontwikkelingsmogelijkheden. Ook veel melkveeboeren hebben het tegenwoordig moeilijk om aan de verstrengde maatregelen te voldoen.

Tijdens de zoektocht naar mogelijke oplossingen wordt er gekeken richting Wallonië. Het wettelijk kader in Wallonië biedt namelijk meer kansen aan de melkveehouder. Maar wat houden die mogelijkheden precies in? Kan je jouw bedrijf in Vlaanderen behouden en daarnaast activiteiten opstarten op het Waalse platteland? Wat met de opties voor Waalse melkveehouders?

Tijdens dit webinar lichten we de mogelijke kansen toe die zowel Vlaamse als Waalse melkveehouders hebben in Wallonië. We staan stil bij de verschillen in het wettelijk kader en hoe jij daar als landbouwer mee om kan gaan.

**Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het departement Landbouw & Visserij. Om die reden vragen zij om de rijksregisternummers van onze deelnemers door te geven. Deze info wordt zorgvuldig behandeld in kader van de subsidie en wordt nadien door ons verwijderd. We appreciëren het dan ook enorm als u uw rijksregisternummer hieronder kan doorgeven.

Jul 2, 2021 12:30 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DLV, uw studie- en adviesbureau.