webinar register page

Leadership při překonávání krize
Agenda webináře:

Uvědomění si situace – vnímání a přemýšlení: Krize 2009 -2011, II světová válka, Velká krize v třicátých letech
Reakce na ohnisko koronaviru a nové výzvy
Nová paradigma
7 klíčových dovedností krizového leadra
Nástroje krizového leadra
Krizový leader a působení na jeho tým
Krizová komunikace se zákazníky, dodavateli
Postup při znovu najíždění nebo restartu výroby nebo aktivit
Výměna zkušeností účastníků

Aug 30, 2020 02:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Miroslav Bauer.