webinar register page

Webinar banner
Docushare จัดการเอกสารดิจิทัลอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ด้วยความก้าวทางเทคโนโลยี ทำให้การละเมิดสิทธิภความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเอกสารกระดาษในออฟฟิศ

การบริหารจัดการเอกสารกระดาษให้เป็นดิจิทัลให้ปลอดภัย และปกป้องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของผู้บริหาร
ท่านจะได้รับฟังแนวปฏิบัติ ที่มีประโยชน์ สำหรับการบริหารจัดการเอกสารในออฟฟิศให้เหมาะสม พร้อมชมตัวอย่างการนำไปใช้จริง ได้ในงานสัมมนาเซสชั่น นี้เท่านั้น

Aug 19, 2021 10:00 AM in Bangkok

Webinar logo
* Required information
Loading