webinar register page

Webinar banner
Let´s talk about "Friskvård 2.0 - en framgångsstrategi för moderna företag"
Vilket ansvar har du som arbetsgivare att föra folkhälsan framåt istället för bakåt?

Dagens arbetsliv blir bara tuffare och tuffare. Varje år sätts högre mål och tempot drivs upp. Med hemarbete och friare arbetstider är du dessutom tillgänglig fler timmar på dygnet och det kan vara svårt att dra gränsen mellan jobb och fritid.

För att du ska orka vara alert en hel dag, ta rätt beslut och ha en minimal sjukfrånvaro kommer det därför krävas att du prioriterar din hälsa på ett annat sätt än tidigare.

När vi pratar Friskvård 2.0 på FunMed pratar vi inte bara om vikten att röra på sig eller hur höga kolesterolvärden du har. Istället hjälper vi dig att bygga en stark och frisk kropp ur ett funktionsmedicinskt synsätt. Det innebär att vi mäter och bygger upp individuella hälsoplaner som bygger på fakta och inte på gissningar. Vi påverkas alla olika av sömn, kost, stress och avslappning och det finns inte en metod som passar alla.

Den 25 nov berättar dr Peter Martin hur den funktionsmedicinska läkarkliniken FunMed arbetar med Friskvård 2.0 hos sina kunder och hur dessa företag ger sina medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna topprestera utan att de slits ut.

Extra intressant för alla er som arbetar med HR eller har personalansvar.

Hoppas vi ses den 25 nov.

Nov 25, 2020 08:30 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ewa Meurk.