webinar register page

Webinar banner
AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU!
Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali: „Hrali sme sa!“

Lektorka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obsah webinára:

• Predstavíme vám znaky hry v porovnaní s činnosťami, ktoré nemajú hravý charakter.
• Základné informácie rozšírime o rozdelenie hier podľa druhov a oblastí učenia sa detí.
• Zručnosti prepojíme na vytváranie podnetného hrového prostredia v stabilných a situačných kútikoch alebo centrách a na vybavenie bezpečnými, dostupnými a rozvíjajúcimi hračkami aj podľa tém a obsahov učenia.
• Odprezentujeme tiež možnosti plánovania hravého učenia, pedagogického usmerňovania hier a správania sa pedagógov počas hrania sa s deťmi.
• Súčasťou prezentácie budú aj príklady hrových záujmov 2-ročných detí.

Pre koho webinár odporúčame:
• Pre učiteľky/učitelia z materských škôl,
• pre opatrovateľky/opatrovatelia zo zariadení pre deti do 3 rokov veku dieťaťa,
• pre odborníkov zo zariadení včasnej intervencie, pre odborníkov zo zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 20, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.