webinar register page

Monitoring SNMP trapov v Zabbixe a metódy ich spracovania
Ako využiť konfiguračné možnosti Zabbixu a SNMPTT pri monitoringu SNMP trapov. Problémy monitoringu trapov, ktoré je nutné riešiť mimo Zabbixu.

Jul 9, 2020 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Zabbix Webinars.