webinar register page

TİDE AKADEMİ Yaz Söyleşileri: “Uluslararası Vergi Mevzuatındaki Gelişmeler ve Otomatik Bilgi Değişimi”

Aug 6, 2020 06:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Türkiye İç Denetim Enstitüsü.