webinar register page

Webinar banner
Rozvíjame grafomotoriku predškolákov
Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí.

Naša skúsená lektokar Mgr. Zuzana Grmanová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
• Ponúkneme vám námety zamerané na podporu grafomotorických spôsobilostí 5-6 ročných detí, diagnostiku úrovne grafomotorických zručností predškolákov, metodiku nácviku správneho úchopu ceruzky.
• Poradíme, ako efektívne a správne pracovať s 5-6 ročnými deťmi v oblasti získavania primeraných grafomotorických spôsobilostí detí, ako rozpoznať diagnostické znaky pri poruche grafomotoriky v bežnej triede predškolákov.
• Prinesieme názorné ukážky pracovný listov, podporujúce samostatnú prácu detí, budú zamerané na problematiku správnych metodických postupov pri nácviku grafomotorických línií a schém, metodiku ako pracovať s pracovnými listami pre danú vekovú skupinu detí.
• Inšpirujúce námety budú orientované na podporu grafomotorických aktivít pre dobrý štart predškolákov do školy.
• Chýbať nebudú ani najvhodnejšie cvičenia na nácvik grafomotoriky, reguláciu svalového napätia, aktivity zamerané na hmatové vnímanie, aktivity zamerané na auditívne vnímanie, aktivity zamerané na koordináciu rúk a očí a vizuálne vnímanie, aktivity zamerané na vnímanie svojho tela.
• A tiež si povieme, ako rozpoznať zrelosť – nezrelosť dieťaťa v oblasti grafomotoriky.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa

Pre koho webinár odporúčame: učitelia MŠ, rodičia detí predškolského veku

!POZOR ! ! !Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov
Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 9, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.